Szwedzko-Polska Platforma Zrównoważonej Energetyki

Logo horizontal large Polish
Głównym celem jest budowa platformy służącej rozpowszechnianiu doświadczeń oraz dzieleniu się wiedzą na temat zrównoważonej energetyki, jak również ustanowienie ram dla wzmocnienia obustronnych kontaktów Polsko-Szwedzkich.

Przedstawiciele władz lokalnych, instytucji naukowych, uniwersytetów, przedsiębiorstw zostaną włączeni w proces dzielenia się wiedzą, poglądami, oraz doświadczeniem w dziedzinie polityk, metod naukowych oraz rozwiązań technologicznych i nowości stosowanych w branży energetyki odnawialnej.

Najważniejsze cele platformy:

  • Promowanie technologii zrównoważonych energetycznie – energetyka odnawialna i rozwiązania efektywne energetycznie
  • Prace na rzecz wdrożenia pakietu energetycznego UE
  • Zdobywanie informacji o rozwoju w zakresie innych czystych technologii
  • Połączenie zróżnicowanych działań na rzecz zrównoważonej energetyki w Polsce i Szwecji.

Szwedzko-Polska Platforma Zrównoważonej Energetyki tworzy ramy dla rozwoju dwustronnych kontaktów w obszarze przyjaznych środowisku systemów energetycznych. Oczekiwane efekty to rozszerzenie transferu i wykorzystania wiedzy w tym zakresie w obu krajach, pozytywny wpływ na środowisko i ochronę klimatu, poprawa bezpieczeństwa energetycznego oraz zwiększenie dostępności energii.

www.energyplatform.net