Zastosowane technologie

 Dostępność substratów

Po opisaniu warunków dla budowy biogazowni, rekomendujemy rozpocząć z projekt z małą instalacją. Pomimo postępu technicznego, pozostaje kilka nieznanych czynników takich jak te związane z wydajnością i sukcesem segregacji  u źródła, które będą wpływać na ilość i jakość dostępnych odpadów żywnościowych jako substratów, co zadecyduje o ogólnym sukcesie instalacji.

Koniecznym jest podkreślenie iż stały wysiłek na rzecz poprawy system odbioru odpadów przyniesie pozytywne rezultaty a przynajmniej wzrost w dostępności substratów dla biogazowni. Jak już wcześniej wskazano niezbędny jest osobny odbiór odpadów niebezpiecznych aby uniknąć zanieczyszczenia frakcji mokrej i suchej gminnych odpadów stałych.