MOSiR Zabrze

Logo MOSiR Zabrze

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu został powołany do życia decyzją Prezydenta Miasta Zabrze nr 47/77 z dnia 29.12.1977 r. Aktem prawnym regulującym zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania zakładu budżetowego MOSiR Zabrze był statut nadany uchwałą Rady Miejskiej w Zabrzu. Pierwotnie przedmiotem podstawowej działalności zakładu budżetowego MOSiR Zabrze była realizacja zadań z zakresu sportu i rekreacji na obiektach sportowych będących w zarządzie MOSiR Zabrze oraz świadczenie usług w zakresie prowadzonej działalności statutowej.

Z biegiem lat zakres działalności MOSiR Zabrze rozszerzał się. Zgodnie z postanowieniami wynikającymi z uchwały Zarządu Miasta Zabrze, MOSiR Zabrze stał się jednostką organizacyjną prowadzącą całokształt spraw dotyczących urządzania, wyposażania i administrowania targowiskami miejskimi i osiedlowymi na terenie miasta Zabrze oraz administrowania obiektami magazynowymi i prowadzenia działalności magazynowo-handlowej przy ul. Handlowej w Zabrzu.

W późniejszych latach działalność biznesowa została poszerzona o administrowanie i eksploatację Centralnego Wysypiska Odpadów Komunalnych w Zabrzu przy ul. Cmentarnej.

Od czerwca 2000 roku MOSiR Zabrze zmienił formę prawą, stał się Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, opierał swoją działalność na przepisach kodeksu spółek handlowych.

Obecnie MOSiR Zabrze prowadzi obiekty w Zabrzu o charakterze sportowym, takie jak hale sportowe, boiska, kąpieliska, lodowisko, ośrodek jeździecki oraz o charakterze typowo gospodarczym takie jak składowisko odpadów, magazyny, targowiska, lokale użytkowe, parkingi.

MOSiR Zabrze jest specyficznym podmiotem, który z jednej strony, z uwagi na formę prawną działalności jaką jest spółka prawa handlowego, prowadzi działalność biznesową, a z drugiej strony świadczy usługi rekreacyjno-sportowe na rzecz społeczeństwa.

www.mosir.zabrze.pl