Edukacja

Projekt współfinansuje Miasto Zabrze, w zakresie zadań z zakresu edukacji ekologicznej – wzrost świadomości społeczności lokalnej, poprzez organizację kursów/zajęć, konkursów, warsztatów i konferencji. Realizacją w/w zadań zajmują się następujące wydziału Urzędu Miejskiego w Zabrzu:
– Wydział Ekologii,
– Wydział Oświaty,
– Wydział Infrastruktury Komunalnej,
– Centrum Edukacji Ekologicznej przy Miejskim Ogrodzie Botanicznym.

IMG (1)