Przygotowanie Biznes planu dla projektu BSAP „Biogazownia w Zabrzu”.

20151008_141121

Zgodnie z zapisami projektu „Produkcja biogazu i recykling składników odżywczych z komunalnych odpadów żywnościowych i obornika – demonstracja systemowego podejścia do gospodarki odpadami organicznymi dla polskich gmin.” MOSiR w Zabrzu Sp. z o.o. był zobowiązany do zlecenia przygotowania Biznes planu dla inwestycji.
Pod koniec kwietnia 2015 r. zostało wysłane zapytanie ofertowe do trzech firm dotyczące wykonania powyższego dokumentu. W odpowiedzi na zapytanie, wszystkie firmy złożyły ofertę, zgodną z zamówieniem oraz w terminie wyznaczonym przez zmawiającego, a najkorzystniejsza okazała się oferta firmy Ebinger Consulting i to jej zostało zlecone przygotowanie dokumentu. Zgodnie z zawartą umową, gotowy Biznes plan został przekazany MOSiR na początku czerwca, w dokumencie opisane zostały wszystkie aspekty określone w zapytaniu ofertowym i został on przyjęty protokołem odbioru.

Ponadto MOSiR w Zabrzu Sp. z o.o. zawarł umowę z firmą Ebinger Consulting dotyczącą przeprowadzenia szkolenia pt. „Analiza rentowności i ryzyka inwestycji budowy biogazowni” dla pracowników MOSiR zaangażowanych w projekt BSAP „Biogazowania w Zabrzu”. Szkolenie miało charakter zamknięty i odbywało się w dniach 7, 14 i 15 maja 2015 roku. Przeprowadził je właściciel firmy pan Andrzej Ebinger i miało ono na celu zapoznanie uczestników z analizą ryzyka i rentowności inwestycji. Zajęcia prowadzone były w formie warsztatów, przez cały czas trwania szkolenia uczestnicy pracowali na konkretnych przykładach, aby praca z przygotowanym Biznes planem była bardziej sprawna.
Uczestnicy szkolenia otrzymali całość materiałów w wersji papierowej oraz elektronicznej.