Demonstracyjny odbiór odpadów żywnościowych w ramach projektu „Biogazownia w Zabrzu”.

W ramach realizacji projektu „Produkcja biogazu i recykling składników odżywczych z komunalnych odpadów żywnościowych i obornika – demonstracja systemowego podejścia do gospodarki odpadami organicznymi dla polskich gmin” w lutym 2016 r., Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o. przeprowadzi demonstracyjny odbiór odpadów żywnościowych z gospodarstw domowych w dzielnicy Grzybowice oraz dzielnicy Makoszowy.

Scan-plakat

Osoby związane z realizacją projektu już od połowy stycznia odwiedzają mieszkańców powyższych dzielnic i zainteresowanym przekazują koszyki oraz papierowe worki do zbierania odpadów żywnościowych. Następnym krokiem będzie dostarczenie pojemników 120 litrowych do których trafiać będą worki wypełnione odpadami. Zgodnie z kolportowanymi materiałami i informacjami udzielanymi podczas spotkań do pojemników powinny trafiać jedynie odpady takie jak resztki jedzenia, pieczywo, mięso, wędliny, ryby, ziemniaki, skorupki, obierki, resztki owoców i warzyw, fusy z kawy oraz herbaty. Odpady gromadzone w pojemnikach będą odbierane przez A.S.A Polska Sp. z o.o., w Grzybowicach w dniach 08.02.2016 r. oraz 22.02.2016 r., a w Makoszowach w dniach 12.02.2016 r. oraz 26.02.2016 r.

Cała inicjatywa odbioru odpadów żywnościowych jest ściśle związana z projektem budowy biogazowni w Zabrzu, dlatego MOSiR w Zabrzu Sp. z o.o. bardzo liczy na współpracę mieszkańców obu dzielnic.

Materiały do poprania:
PLAKAT – Grzybowice
PLAKAT – Makoszowy
Informacja

Poniżej sprzęt zakupiony przez MOSiR do przeprowadzenia odbioru odpadów spożywczych:
DSC_0158

DSC_0607

DSC_0610