Powstanie biogazowni coraz bliżej!

5 września w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zabrzu została podpisana umowa na dofinansowanie budowy biogazowni na terenie Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych. Na to przedsięwzięcie w zakresie przygotowania dokumentacji, MOSiR pozyskał wsparcie z Nordyckiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 1,2 mln zł.

W chwili obecnej energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii cieszy się w Europie bardzo dużym zainteresowanie i znajduje się w fazie intensywnego rozwoju. Pozyskiwanie energii biogazowniach rozwiązuje problem składowania odpadów, ograniczając jednocześnie emisję do atmosfery wysokich stężeń metanu, która zachodzi w przypadku ich wolnego składowania. Wykorzystanie odpadów organicznych minimalizuje negatywny wpływ na środowisko naturalne, a energia pochodząca ze źródeł odnawialnych staje się korzystna z ekonomicznego punktu widzenia.

Podpisy pod projektem złożyli Mikael Backman z Uniwersytetu w Lund i Anders Alm z Nordyckiego Banku Inwestycyjnego oraz przedstawiciele MOSiR prezes Zdzisław Iwański i dyrektor ds. techniczno-administracyjnych Ryszard Bęben. Celem projektu pn. „Produkcja biogazu i recykling żywności z odpadów żywnościowych oraz obornika z terenu gminy – przedstawienie podejścia systemowego do zarządzania odpadami organicznymi dla polskich gmin”, jest przygotowanie inwestycji oraz opracowanie związanej z nią dokumentacji przed inwestycyjnej w zakresie przedstawienia systemu biogazu w Zabrzu.