Konferencja Środowisko i Energetyka – od odpadów do energii

W dniach 11-12.10.2012r. w Poznaniu odbyła się konferencja Środowisko i Energetyka – od odpadów do energii. W związku z ostatnio podejmowanymi działaniami w kierunku budowy biogazowni w konferencji uczestniczył Prezes Zdzisław Iwański. Podczas konferencji przybliżył innym uczestnikom temat: Wykorzystania doświadczeń szwedzkich w Zabrzu, dotyczących modelu zagospodarowania odpadów komunalnych w ramach współpracy z Szwedzko-Polską Platformą Zrównoważonej Energetyki. Podczas konferencji poruszono również tematy programu Infrastruktura u Środowisko, dzielono się doświadczeniami w zakresie zagospodarowania odpadami w gminie oraz poruszono kwestie finansowania sektora energetyki i środowiska z funduszów unijnych jak i poza unijnych.

 • Instytucja Zarządzająca – Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
 • Instytucja Pośrednicząca – Aleksandra Malarz – Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich / Ministerstwo Środowiska
 • Instytucja Pośrednicząca – Zenona Barszczewska-Rolf – Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich / Ministerstwo Gospodarki
 • Odpady: problem czy surowiec – Józef Neterowicz / Związek Powiatów Polskich
 • Produkcja biogazu z odpadów – perspektywa dla Polski – Leszek Zadura / Ekspert ds. skandynawskich systemów gospodarki odpadami
 • Wykorzystanie biogazu w Polsce – Magdalena Rogulska, Barbara Smerkowska / Przemysłowy Instytut Motoryzacji
 • Wykorzystanie doświadczeń szwedzkich w Zabrzu, dotyczących modelu zagospodarowania odpadów komunalnych w ramach współpracy z Szwedzko-Polską Platformą Zrównoważonej Energetyki – Prezes Zdzisław Iwański / Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu
 • Przedstawienie metod zagospodarowania odpadów komunalnych w Goteborg i w Boras (Szewcja) – Włodzimierz Wągrowski / Ekspert ds. energetyki
 • Doświadczenia Gminy Kleszczów w zakresie Gospodarki odpadami –Andrzej Szczepocki – Prezes Zarządu / Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów
 • Polityka Spójności UE na lata 2014-2020 – wsparcie dla energetyki i zagospodarowania odpadów – Mariusz Mielczarek – Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej / Komisja Europejska
 • Polityka Spójności 2014-2020 – Jarosław Orliński – Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Infrastrukturalnych / Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • Wsparcie inwestycji w obszarze środowiska ze środków NFOŚiGW – Ryszard Ochwat – Pełnomocnik Zarządu ds. wdrażania POIiŚ / Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Finansowanie zadań z obszaru energetyki – OZE i efektywności energetycznej ze środków NFOŚiGW – Dariusz Szymczak – Departament Ochrony Klimatu / Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Finansowanie OZE i termomodernizacji budynków użyteczności publicznej ze środków Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Małgorzata Wierzbicka – Dyrektor Departamentu Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej / Ministerstwo Rozwoju Regionalnego