Konferencja ekologiczna: „Nasze miasto, nasze odpady, nasza sprawa”

26 października na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zabrzu odbyła się konferencja pt. „NASZE MIASTO, NASZE ODPADY, NASZA SPRAWA”. Konferencja jest odpowiedzią na nową sytuację prawną związaną z utrzymaniem porządku i czystością w gminach oraz problemy związane ze zbiórką odpadów, ich składowaniem i przetwarzaniem.

Prelegentami podczas konferencji byli:

 • Wojciech Główkowski – Zastępca Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
 • Krystyna Kurowska – Doradca Prezydenta Miasta Zabrze
 • Mirosław Zadoń – Kierownik Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Zabrzu
 • Barbara Smerkowska Szwedzko – Polska Platforma Zrównoważonej Energetyki
 • Marcin Lesiak – Naczelnik Biura Współpracy z Zagranicą
 • Ryszard Bęben – Dyrektor d/s Techniczno-Administracyjnych
 • Zdzisław Iwański – Prezes Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zabrzu
 • Zenon Doroz – A.S.A. Eko – Polska Sp. z o.o.
 • Janusz Famulicki – Naczelnik Wydziału Ekologii
 • Urząd Miasta Zabrze
 • Czesława Węclewicz – Doradca Prezydenta Miasta Zabrze

Organizatorem wydarzenia było Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Miejskim Ogrodzie Botanicznym oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu.