Wizyta studyjna w Szwecji 19-24 kwiecień 2015

W dniach 19-24 kwietnia 2015 r. grupa pracowników MOSiR w Zabrzu Sp. z o.o. brała udział w wizycie studyjnej w Szwecji. Organizatorem wizyty była firma J.G. Text & Bild, za koordynację szkoleń i konferencji odpowiadał Dyrektor Szwedzko–Polskiej Platformy Zrównoważonej Energetyki, przy Uniwersytecie w Lund Mikael Backman. Celem wizyty były szkolenia, udział w warsztatach i konferencjach dotyczących wykorzystania odpadów w produkcji biogazu oraz zwiedzanie szwedzkich instalacji produkujących biogaz.

W czasie wizyty grupa uczestniczyła w warsztatach w „Biogas Centre of Excellence”, w szkoleniu w Sustainable Business Hub w Malmö oraz w konferencji w Malmö. Zwiedziła także działające instalacje produkujące biogaz min. SYSAV firmy Sävsjö Biogas, biogazownię w Kalmar, instalację More Biogas w Kalmarsundsregionens Renhållare oraz uczestniczyła w spotkaniu z grupą konsultantów z firmy BioMil i spotkaniu z naukowcami i przedsiębiorcami w Instytucie IIIEE – Lund University.

W czasie wizyty, grupa mogła dowiedzieć się że w Malmö 60% autobusów zasilanych jest biometanem, w mieście powstało 6 stacji tankowania biometanu dla autobusów i pojazdów ciężarowych oraz że w całej Szwecji, 250 biogazowni produkuje biogaz, oczyszcza go a następnie wtłacza do sieci lub jest on wykorzystywany jako paliwo do pojazdów. W regionie Skania działa najwięcej biogazowni.
W Szwecji bardzo szybko poprawia się sytuacja zbiórki odpadów żywnościowych (w 2012 r. zbiórka była na poziomie 12%, w 2015 już na poziomie 40%). Wzrost ilości zbieranych odpadów żywnościowych nastąpił dzięki prowadzonej edukacji przez firmy i instytucje zajmujące się gospodarką odpadami. Obecnie w regionie Skania zbiera się 33 tysiące ton odpadów żywnościowych rocznie a 45 instalacji wykorzystuje je do produkcji biogazu. Do zbierania odpadów żywnościowych stosuje się papierowe torebki umieszczone w specjalnym koszyku, pełne torebki wyrzucane są do specjalnego pojemnika. Ogólnokrajowy plan Szwecji zakłada, aby w roku 2018 były zbierane wszystkie odpady żywnościowe.

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

04

05

08

11

12

13

14

15

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39