XXII Tydzień Ziemi

plakatxxii_tz

W drugiej połowie kwietnia na terenie miasta Zabrze odbywały się liczne imprezy rekreacyjno-sportowe z okazji trwającego „Tygodnia Ziemi”. Zawody rozgrywano zarówno w dyscyplinach indywidualnych jak i grach zespołowych.

Do przeprowadzenia imprez sportowych wykorzystano obiekty szkolne i klubowe, każda z nich prowadzona była przez zespół fachowej kadry oraz zespół zabezpieczenia technicznego i medycznego. W przeprowadzonych dziesięciu imprezach brali udział mieszkańcy Zabrza oraz goście z innych miast, łącznie w 579 uczestników.
Organizatorem imprez byli Prezydent Miasta Zabrze, Muzeum Górnictwa Węglowego, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o., Grodzki Szkolny Związek Sportowy w Zabrzu, Uczniowski Klub Sportowy QuoVadis Makoszowy, Uczniowski Klub Sportowy Trampkarz 22 Biskupice oraz Szkoła Promująca Zdrowie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Zabrzu.
Podczas rozgrywek promowano projekt BSAP „Produkcja biogazu i recykling składników odżywczych z komunalnych odpadów żywnościowych i obornika – Demonstracja systemowego podejścia do gospodarki odpadami organicznymi dla polskich gmin, Polska”. Uczestnikom oraz kibicom rozdano informacje pisemne na temat selektywnej zbiórki i wykorzystania odpadów kuchennych do produkcji biogazu. Eksponowano również rolapy z logo biogazowni oraz rozdawano gadżety z logo projektu.