Archiwa autora: admin

Konferencja ekologiczna: „Nasze miasto, nasze odpady, nasza sprawa”

26 października na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zabrzu odbyła się konferencja pt. „NASZE MIASTO, NASZE ODPADY, NASZA SPRAWA”. Konferencja jest odpowiedzią na nową sytuację prawną związaną z utrzymaniem porządku i czystością w gminach oraz problemy związane ze zbiórką odpadów, ich składowaniem i przetwarzaniem. Czytaj dalej

Konferencja Środowisko i Energetyka – od odpadów do energii

W dniach 11-12.10.2012r. w Poznaniu odbyła się konferencja Środowisko i Energetyka – od odpadów do energii. W związku z ostatnio podejmowanymi działaniami w kierunku budowy biogazowni w konferencji uczestniczył Prezes Zdzisław Iwański. Podczas konferencji przybliżył innym uczestnikom temat: Wykorzystania doświadczeń szwedzkich w Zabrzu, dotyczących modelu zagospodarowania odpadów komunalnych w ramach współpracy z Szwedzko-Polską Platformą Zrównoważonej Energetyki. Podczas konferencji poruszono również tematy programu Infrastruktura u Środowisko, dzielono się doświadczeniami w zakresie zagospodarowania odpadami w gminie oraz poruszono kwestie finansowania sektora energetyki i środowiska z funduszów unijnych jak i poza unijnych. Czytaj dalej

Powstanie biogazowni coraz bliżej!

5 września w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zabrzu została podpisana umowa na dofinansowanie budowy biogazowni na terenie Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych. Na to przedsięwzięcie w zakresie przygotowania dokumentacji, MOSiR pozyskał wsparcie z Nordyckiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 1,2 mln zł. Czytaj dalej